Danas smo glavnoj urednici Nove TV uputili zahtjev za ispravkom informacije objavljene u emisiji „Pregled tjedna“ u sklopu Dnevnika Nove TV emitiranog u nedjelju 22. listopada. Radi se o prilogu novinarke Ivane Petrović o robovlasničkim ugovorima.

U Dnevniku Nove TV od nedjelje 22. listopada ove godine, objavljen je uobičajeni sadržaj te emisije – „Pregled tjedna“ novinarke Ivane Petrović. U sklopu tog priloga objavljen je komentar novinarke o robovlasničkim ugovorima za specijalističko usavršavanje liječnika. Komentar se temelji na pogrešno iznesenim činjenicama tj. na neistini, a izričajem krši Kodeks časti hrvatskih novinara HND-a.

Novinarka u komentaru govori sljedeće: „Ne znam je li južina bila kad su novonormalni mladi liječnici ugovore o stipendijama odlučili nazvati robovlasničkim……Tko želi mijenjati nek ne uzima stipendiju…..“.
Netočna je tvrdnja da postoji stipendija za specijalističko usavršavanje tj. da liječnici primaju neku stipendiju ili školarinu tijekom usavršavanja, a sukladno tome netočna je i tvrdnja da liječnici potpisuju ugovore o stipendijama. Liječnici ne primaju nikakve stipendije tijekom specijalističkog usavršavanja. Ovo usavršavanje nije učenje u klupi, nego rad. Liječnici tijekom pet godina specijalističkog usavršavanja rade i zarade plaću za redovni i brojne sate prekovremenog rada.
Usporedba s Amerikom sadrži tendenciozne i neutemeljene zaključke. U SAD-u studenti plaćaju sve fakultete, a ne samo medicinski fakultet. Specijalističko usavršavanje liječnici u SAD-u NE plaćaju, već se bolnice trse da dobiju što više specijalizanata. U Hrvatskoj niti jedan redovni student ne plaća  niti jedan studij, već se troškovi studiranja pokrivaju iz državnog proračuna. Niti jedan redovni student ne mora vraćati stoga troškove svojeg studija, pa je sasvim nezamisliva diskriminacija koju novinarka zaziva i prema kojoj bi samo liječnici trebali vraćati troškove studija medicine.

Pored netočnih činjenica, novinarka tendenciozno bira za prilog samo one činjenice koje idu u korist njezinom osobnom stavu o temi. Tako npr. ne spominje da se u SAD-u plaćaju svi fakulteti, a ne samo medicinski (ponavljamo: plaćaju se fakulteti, ne specijalizacija u SAD-u), ne spominje visoke liječničke plaće u SAD-u od kojih nije problem vraćati kredit za studij (ponavljamo: za studij, ne za specijalizaciju), a ne spominje niti da robovlasnički ugovori ne postoje niti u jednoj državi Europske Unije.
Pored iznošenja neistine o „stipendiranju“ liječnika na kojoj se bazira glavna poruka komentara da liječnici moraju državi vratiti tu „stipendiju“ koja NOTA BENE ne postoji,  prilog novinarke Petrović krši osnovne postulate Kodeksa HND-a, posebice čl. 6 Kodeksa. Naime, nakon što je u prilogu prikazana izjava liječnika Ivana Remaja, člana HUBOL-a,  novinarka se liječniku Remaju u komentaru obraća s posprdnim izrazom „dijete drago“. Radi se o patroniziranju i dociranju tako da se osobu  o kojoj se govori stavlja u poziciju djeteta, znači nezrele osobe, a s ciljem da se onaj tko govori tj. novinarka stavi u poziciju moći u komunikaciji.

Kodeks časti HND-a izrijekom u čl. 6. kaže: „U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira. Kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice kada se iznose optužujući navodi, novinar nastoji sva ta stajališta predstaviti javnosti.”
Ovaj prilog novinarke Petrović o robovlasničkim ugovorima je neobjektivan, tendenciozan, neprofesionalan te utemeljen na tendencioznom cherry pickingu i netočnim činjenicama tj. lažima.

Stoga tražimo da Nova tv u isto vrijeme i u istoj emisiji, sukladno članku 40. Zakona o medijima objavi ispravak sljedećeg sadržaja:
„Prilog novinarke Petrović o robovlasničkim ugovorima liječnika, objavljen u Pregledu tjedna 22. listopada, sadrži niz netočnosti. Liječnici na specijalističkom usavršavanju u Hrvatskoj NE primaju nikakve stipendije niti školarine. Specijalizacija nije učenje u klupama i uz knjigu, nego je svakodnevni rad s pacijentima. Specijalizanti tijekom 5 godina specijalizacije rade puno redovno radno vrijeme  i mnoštvo prekovremenih sati. Za svoj rad primaju plaću, kao i svaki drugi hrvatski građanin. Ne primaju niti stipendije, niti školarine. Liječnici u SAD-u NE plaćaju specijalizaciju, kao što netočno tvrdi novinarka.
Obraćanje liječniku Ivanu Remaju, članu HUBOL-a, čija se izjava citira u prilogu, s izrazom „drago dijete“ predstavlja kršenje Kodeksa časti hrvatskih novinara, grubo patroniziranje i zloupotrebu medijske moći novinarke.
Sukladno netočnim činjenicama, novinarka iznosi i pogrešne zaključke kako bi liječnici trebali vraćati „stipendije“ koje NISU dobili tijekom specijalizacije. Cijeli prilog smatramo neobjektivnim, neprofesionalnim i tendencioznim.
Hrvatska udruga bolničkih liječnika“

I na kraju, smatramo da ne bi bilo loše da se novinarka Ivana Petrović ubuduće ipak informira o točnim činjenicama vezanim uz temu o kojoj priprema komentar. Sve činjenice o robovlasničkim ugovorima može naći npr. ovdje: https://hubol.hr/?p=8648

 

HUBOL joj stoji na raspolaganju za provjeru točnosti činjenica o liječnicima i o robovlasničkim ugovorima.