Državna revizija potvrdila kadrovsku devastaciju primarnog zdravstva

Nalaz Državnog ureda za reviziju o upravljanju ljudskim resursima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i o dostupnosti tog dijela zdravstvene skrbi građanima, potvrdio je kadrovsku devastaciju tog segmenta javnog zdravstvenog sustava. Krovne liječničke organizacije, među kojima je i HUBOL, već godinama upozoravaju da ovakva nebriga i nesposobnost u upravljanju primarnim zdravstvom vodi potpunom urušavanju tog segmenta, a posljedično i slamanju bolničkog sustava. Sve to sada je jasno potvrđeno i nalazom državne revizije koji je dostupnost primarne zdravstvene zaštite građanima ocijenio djelomično učinkovitom jer je utvrđen cijeli niz nepravilnosti i propusta u donošenju strateških planskih dokumenata kao i provedbenih podzakonskih akata. Ako se odmaknemo od birokratskog jezika, “djelomičnu učinkovitost” možemo prevesti sa “sjedni, dva”.
Nalaz revizije je jasno utvrdio da Vlada i Ministarstvo zdravstva nisu donijeli Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu, nisu osnovali neovisno nadležno tijelo koje bi planiralo i pratilo ljudske resurse, nisu uspostavili jedinstvenu evidenciju specijalizacija kao niti evidenciju organizacija u kojima je moguće specijalizirati, nisu donijeli kadrovske standarde na temelju kojih se definira broj timova u PZZ-u (tzv. Mreža za čije donošenje je rok istekao), nisu povezali Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav s drugim državnim informacijskim sustavima te su stoga podaci u njemu nepouzdani i neažurirani.
Nalaz revizije je pokazao ono što svaki građanin zna iz svog osobnog iskustva: broj timova obiteljskih liječnika, ginekologa i pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je nedovoljan, a ta zdravstvena skrb nije jednako dostupna na cijelom području Hrvatske. Situacija je takva da ne samo da naši građani u ruralnim krajevima i na otocima imaju znatno manju dostupnost zdravstva, nego npr. i građani pojedinih zagrebačkih kvartova imaju bitno lošiju dostupnost te usluge.
“PZZ je devastirana, o kadrovima se sustavno ne vodi briga, nema strategije niti plana, nema nužnih baza podataka da bi se moglo kadrovski upravljati. Te specijalizacije unutar PZZ-a neatraktivne su mladim liječnicima zbog radnog opterećenja, neorganizacije i besperspektivnosti” pojašnjava Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a
Upozoravamo da sve te činjenice se zakonom spojenih posuda prelijevaju na bolnički sustav. Hitni prijemi su zatrpani, pacijenti stoga čekaju satima, a liječnici rade izvan svih normativa. Broj specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga je povećan jer se liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opterećeni prevelikim brojem pacijenata, radom u dvije ili čak tri ambulante i silnom administracijom, nemaju dovoljno vremena baviti svojim pacijentima na kvalitetan način.
Naša zdravstvena administracija nije u stanju voditi brigu u sustavu koji joj je povjeren na upravljanje, ali strateškog partnera pronalazi u privatnom sustavu i pronalazi vremena sugerirati ravnateljima da je gorući problem u javnom sustavu komunikacija liječnika i pacijenata sugerirajući održavanje tečajeva komunikacije. Nikako nam nije jasno kakva je to strategija koju vodi ova zdravstvena administracija.
Nalaz revizije je dao cijeli niz konkretnih mjera koje moraju provesti Ministarstvo zdravstva, HZZO i HZJZ. Međutim, poučeni dosadašnjim iskustvom bojimo se da će nalaz revizije završiti u ladici, a nitko neće odgovarati za nedonošenje propisa i planova te neprovođenje mjera. A primarna zdravstvena zaštita nastavit će nepovratno kliziti u bezdan.