Privatne zdravstvene ustanove do danas nisu umrežene u CEZIH

BEROŠ OGRANIČAVANJEM DVOJNOG RADA LIJEČNIKA PRIKRIVA SVOJE PROPUSTE U UPRAVLJANJU ZDRAVSTVOM

 

Najava ministra zdravstva Vilija Beroša da će zabranu dvojnog rada liječnika, koju sada imaju ravnatelji, njihovi zamjenici i pomoćnici, proširiti na predstojnike i pročelnike klinika, a u određenim uvjetima i na druge bolničke liječnike, populistički je potez, ističu iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika. HUBOL smatra da ovaj Berošev potez služi prikrivanju njegovih dosadašnjih značajnih propusta u kontroli dvojnog rada liječnika.
Beroš tvrdi kako je glavni razlog za ograničenje modela dvojnog rada sumnja da su pojedini liječnici pacijente iz privatnih ordinacija upućivali preko reda u javne bolnice ili da su pacijente iz javnih bolnica preusmjeravali u privatne zdravstvene ustanove. Ako postoji takvo neetično postupanje pojedinih liječnika, ukazuju iz HUBOL-a, ministar Beroš i njegovo ministarstvo su i do sada na raspolaganju imali alat kojim su mogli kontrolirati zloupotrebe modela dvojnog rada liječnika kao i kretanje pacijenata između javnog i privatnog zdravstva.

Naime,  sve pružatelje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, kako javne tako i privatne, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu obvezao je da do veljače 2021. počnu razmjenjivati zdravstvene podatke putem CEZIH-a tj. Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske. Uvjete za spajanje privatnih zdravstvenih ustanova u CEZIH trebalo je osigurati upravo Ministarstvo zdravstva. Ministarstvo to nije učinilo te nije ispunilo svoju zakonsku obvezu. Da su Ministar i Ministarstvo postupili po zakonu i stvorili nužne preduvjete, umrežili bi se svi podatci o pacijentima i liječnicima iz privatnog i javnog zdravstva. Ministarstvo zdravstva bi tada kroz CEZIH imalo jasan pregled svih radnih aktivnosti svih liječnika pa tako i onih u dvojnom modelu rada, kao i jasan pregled kretanja pacijenata između dva zdravstvena sustava. Da je ministar postupao po zakonu i umrežio privatno i javno zdravstvo moglo se lagano detektirati liječnike koji zloupotrebljavaju dvojni model rada, intervenirati i tražiti da se takvim liječnicima ukine dozvola za dvojni rad.

Kako ministar Beroš i njegovo ministarstvo do danas nisu privatnim zdravstvenim ustanovama omogućili pristup CEZIH-u, sada to svoje kršenje zakona, koji su  nota bene sami pisali, i svoj važan propust žele prikriti značajnim proširenjem zabrane dvojnog modela rada.

HUBOL je stava da je sadašnji zakonski model regulacije dvojnog rada liječnika zadovoljavajući, a da ga je nužno dopuniti alatom za uspješnu kontrolu eventualnih zloupotreba tj. konačnim povezivanjem privatnih zdravstvenih ustanova s CEZIH-om.  Daljnje ograničavanje dvojnog rada imalo bi za posljedicu samo smanjenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima

HUBOL zaključuje kako je dvojni rad liječnika poželjan i potreban hrvatskom zdravstvenom sustavu jer je njime značajno usporen i smanjen odljev hrvatskih liječnika u inozemstvo. Stoga se HUBOL zalaže za ostanak dvojnog rada, uz strože kontrole kretanja pacijenata između javnog i privatnog sektora. HUBOL osuđuje svaku eventualnu zloupotrebu i neetičnost u modelu dvojnog rada.