Hrvatska udruga bolničkih liječnika osjeća potrebu i dužnost ponovno upozoriti na učestalo kršenje liječničke tajne tj. kršenje prava pacijenata na povjerljivost podataka o njegovom identitetu, zdravlju i medicinskoj dijagnozi. Pravo pacijenta na povjerljivost njegovih podataka propisano je Zakonom o liječništvu, Zakonom o zaštiti prava pacijenata i Kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore. Sve što liječnik sazna o pacijentu u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem mora čuvati kao liječničku tajnu i može otkriti isključivo uz odobrenje i dozvolu pacijenta.

Liječnici i svi ostali zdravstveni djelatnici koji u javnosti iznesu zdravstvene podatke o pacijentu, a to učine bez njegove dozvole, krše navedene zakone i Kodeks medicinske etike.

HUBOL je također dužan upozoriti i masovne medije da i u njihovom slučaju iznošenje medicinskih podataka bez dozvole pacijenta predstavlja kršenje zakonskih prava pacijenata. Svi podaci o pacijentu, a tako i podaci o osobama s duševnim smetnjama, bez obzira na okolnosti medicinskog zbrinjavanja i funkciju, titulu i zanimanje su povjerljivi i tajni dok pacijent ne odluči drugačije. Za funkcioniranje pravne države je nužno da se svi u javnoj komunikaciji pridržavaju zakona i etičkih principa u javnoj i ostaloj komunikaciji.

HUBOL očekuje da nadležne institucije postupe u skladu sa svojim ovlastima.