Hrvatska udruga bolničkih liječnika od hrvatske Vlade traži da zaposlenici u zdravstvu, poput zaposlenika Hrvatskih autocesta, dobiju mjesečne korekcije plaća sukladne rastu inflacije. Naime, mediji su objavili kako je u HAC-u sklopljen novi kolektivni ugovor koji garantira upravo mjesečne korekcije plaće sukladno inflaciji.

Temeljni kolektivni ugovor za zdravstvo definira povećanje plaća za 4 %, čime se Vlada intenzivno hvali zadnje vrijeme. Kada se gleda ta Vladina samohvala u medijima, na prvi pogled moglo bi im se zapljeskati jer su plaće liječnika porasle za 4 %. Zato se prvo moramo podsjetiti kolike su uopće plaće liječnika. Plaća specijalista sa 7-10 godina radnog staža na primjer iznosi 12,5 tisuća kuna, dok je, prema dostupnim podacima, isti liječnik u Sloveniji plaćen oko 20 tisuća kuna. Sva ta samohvala Vlade pada u vodu kada uzmemo u obzir da je inflacija u lipnju 2022. u odnosu na lipanj prošle godine iznosila 10,8 %. Svi građani ovo osjećaju svakodnevno jer su cijene hrane otišle u nebo, kao i cijene struje i benzina, a posljedično cijene drugih roba i usluga također rastu.

Stoga 4 % povećanja plaće liječnika ne pokriva čak niti stopu inflacije zabilježenu u lipnju. HUBOL smatra neprihvatljivim da povećanje plaće u zdravstvu iznosi samo 4 %, dok se s druge strane u nekim javnim poduzećima, poput HAC-a, plaće na mjesečnoj razini usklađuju s inflacijom. Maćehinski odnos države spram liječnika i svih ostalih zdravstvenih djelatnika direktna je poruka građanima da su njihovo zdravlje tj. javno zdravstvo koje liječi građane, ovoj vlasti i ovoj Vladi zadnja rupa na svirali. Ovakav odnos spram zdravstva i nositelja zdravstvenog sustava – liječnika, direktno vodi u oslabljivanje zdravstvene skrbi za građane, kao i u njezinu djelomičnu nedostupnost.

HUBOL smatra odnos Premijera i Vlade spram zdravstva i liječnika diskriminatornim. Ne umanjujući važnost bilo čijeg rada, HUBOL ne prihvaća podcjenjivanje zdravstva i traži za zdravstvene djelatnike isti oblik povećanja kao što su ga dobili zaposlenici HAC-a.